Джина с оранжевата кутия и триъгълен метален пръстен гравиран със символи